+84-8-3820 8888
+84-4-3650 1215

Hồ Chí Minh:

Tel : +84-8-3820 8888
Fax: +84-8-3826 8888

Hà Nội:

Tel : +84-4-3650 1215
Fax: +84-4-3650 1216

NHÀ CUNG CẤP

CHỨNG NHẬN

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM, VN Tel : +84-8-3820 8888 - Fax: +84-8-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-4-3650 1215 - Fax: +84-4-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn