CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT SƠN
CAT SON TRADING Co., Ltd

DOANH SỐ

DOANH SỐ

Xin cám ơn Quý Khách hàng đã  ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua để chúng tôi có thể hoàn thành kế hoạch hàng năm.

Doanh thu bình quân 3 năm 2017 - 2019 :  VND 611.000.000.000 / NĂM

Kính gửi Quý Khách Kính gửi Quý Khách

VĂN PHÒNG CHÍNH TP. HCM :VĂN PHÒNG CHÍNH TP. HCM :

CHI NHÁNH CÁT SƠN - HÀ NỘICHI NHÁNH CÁT SƠN - HÀ NỘI

DOANH SỐ DOANH SỐ

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel : +84-28-3820 8888/ 3811 2323 - Fax: +84-28-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-24-3650 1215 - Fax: +84-24-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn