CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT SƠN
CAT SON TRADING Co., Ltd

+84-28-3820 8888
+84-24-3650 1215

NHÀ CUNG CẤP

Que hàn điện - NIKKO

+ MMA Electrodes For Superaustenitic Alloys and Modified Austenitics

MMA Electrodes For Superaustenitic Alloys and Modified Austenitics

+ CATALOGUES

+ QUE HÀN ĐẮP BỀ MẶT

QUE HÀN ĐẮP BỀ MẶT

+ CATALOGUES

+ QUE HÀN SỬA CHỮA / BÀO TRÌ

QUE HÀN SỬA CHỮA / BÀO TRÌ (Que hàn Gang...)

+ CATALOGUES

+ QUE INOX BÙ (HÀN TIG)

QUE INOX BÙ (HÀN TIG)

+ CATALOGUES

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel : +84-28-3820 8888/ 3811 2323 - Fax: +84-28-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-24-3650 1215 - Fax: +84-24-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn