CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT SƠN
CAT SON TRADING Co., Ltd

+84-28-3820 8888
+84-24-3650 1215

NHÀ CUNG CẤP

Vòng Bi NTN - JAPAN - Chính Thức Duy nhất tại Việt Nam - infos@catson.com.vn

+ TRA CỨU VÒNG BI TƯƠNG ĐƯƠNG (NTN AMERICA)

 Tra cứu vòng bi tương đương 

+ CATALOGUES

+ Vong Bi Tron

Ball Bearing

+ CATALOGUES

+ Angular contact ball bearings

Angular contact ball bearings

+ CATALOGUES

+ Duplex angular contact ball bearings

+ CATALOGUES

+ Four-point contact ball bearings

Four-point contact ball bearings

+ CATALOGUES

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel : +84-28-3820 8888/ 3811 2323 - Fax: +84-28-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-24-3650 1215 - Fax: +84-24-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn