CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT SƠN
CAT SON TRADING Co., Ltd

+84-28-3820 8888
+84-24-3650 1215

NHÀ CUNG CẤP

Vòng Bi - NTN-SNR FRANCE - Chính Thức Duy nhất tại Việt Nam - infos@catson.com.vn

+ VIDEO GIỚI THIỆU NTN-SNR (FRANCE)

VIDEO GIỚI THIỆU NTN-SNR FRANCE

+ CATALOGUES

+ Ráp Vòng bi bằng bơm thủy lực NTN-SNR HMV

Giới thiệu cách ráp Vòng bi bằng bơm thủy lực NTN-SNR HMV            (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ Ráp Vòng Bi với Măng Sông bằng bơm thủy lực NTN-SNR HMV

Giới thiệu cách Ráp Măng Sông bằng bơm thủy lực NTN-SNR HMV (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ Tháo Vòng bi có Măng Sông bằng bơm thủy lực NTN-SNR HMV

Giới thiệu cách Tháo Vòng bi có Măng Sông bằng bơm thủy lực NTN-SNR HMV                                                                                                    (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ Tháo Vòng bi bằng áp lực dầu NTN-SNR Tool Pump Set 700B hoặc 1500B

Giới thiệu cách tháo Vòng bi bằng áp lực dầu NTN-SNR Tool Pump Set 700B hoặc 1500B                                                                                             (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel : +84-28-3820 8888/ 3811 2323 - Fax: +84-28-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-24-3650 1215 - Fax: +84-24-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn