CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT SƠN
CAT SON TRADING Co., Ltd

+84-28-3820 8888
+84-24-3650 1215

NHÀ CUNG CẤP

Vòng Bi - NTN-SNR FRANCE - Chính Thức Duy nhất tại Việt Nam - infos@catson.com.vn

+ NTN-SNR Máy gia nhiệt cảm ứng điện từ TOOL FAST THERM

Giới thiệu cách ráp Vòng bi bằng máy gia nhiệt cảm ứng điện từ  NTN-SNR TOOL FAST THERM                                                                               (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ NTN-SNR Thiết bị duy trì mỡ bôi trơn

NTN-SNR Thiết bị duy trì mỡ bôi trơn                                                            (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ NTN-SNR Thiết bị duy trì mỡ bôi trơn tự động

Thiết bị duy trì mỡ bôi trơn tự động                                                                   (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ NTN-SNR Thiết bị cung cấp mỡ bôi trơn cho nhiều vòng bi (cài đặt theo chương trình)

Hướng dẫn cài đặt chương trình cung cấp mỡ bôi trơn cho nhiều thiết bị (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

+ NTN-SNR VÒNG BI HỘP SỐ

NTN-SNR VÒNG BI HỘP SỐ                                                                              (vui lòng nhấn vào hình bên phải để xem Video ) =====>

+ CATALOGUES

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel : +84-28-3820 8888/ 3811 2323 - Fax: +84-28-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-24-3650 1215 - Fax: +84-24-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn